Security Services

Η πολυετής επαγγελματική εμπειρία της Eye Facility Management, σε θέματα ασφαλείας, μας δίνει τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις ασφαλείας, παρέχοντας σας πραγματική ασφάλεια.

Επανδρωμένες Υπηρεσίες

 

Στατικές Φυλάξεις: To πιστοποιημένο και άριστα καταρτισμένο προσωπικό ασφαλείας της EYE Facility Management, μεριμνά άμεσα για την ασφάλεια τόσο τη δική σας και του προσωπικού σας, όσο και των εγκαταστάσεων σας. Με συνεχή επαγρύπνηση εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, με διαρκή έλεγχο και με την συνεχή αξιολόγηση του προσωπικού ασφαλείας, μέσω εκπαιδεύσεων και σεναρίων προσομοίωσης, στοχεύουμε στην αρτιότητα των υπηρεσιών μας.

Ασφάλεια Λιμένων:  Με βάση την εφαρμογή και την συμμόρφωση που επιβάλλει ο Διεθνής Κώδικας για την Ασφάλεια Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΙSPS CODE), παρέχουμε υπηρεσίες ασφαλείας σε Λιμενικές Εγκαταστάσεις, σχεδιάζοντας αποτελεσματικές στρατηγικές συμμόρφωσης.

Μελέτες Ασφαλείας: Εξειδικευμένοι Σύμβουλοι Ασφαλείας, αναλαμβάνουν να εκπονήσουν σχέδια ασφαλείας,  τρωτότητας , με παράλληλη εκτίμηση των κινδύνων και των ρίσκων(Risk Management),τα οποία ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε εγκατάστασης.

Εποχούμενη Περιπολία: Με την συνδρομή του αξιόπιστου στόλου των οχημάτων ασφαλείας, διενεργούνται καθημερινοί έλεγχοι ασφαλείας σε πολλαπλά σημεία. Ο έλεγχος γίνεται με την χρήση της σύγχρονης και καινοτόμου τεχνολογίας QR Code και με την χρήση smartphone, επιτρέποντας την άμεση επικοινωνία του προσωπικού ασφαλείας του στόλου με το Κέντρο Ελέγχου και Διαχείρισης Συμβάντων της εταιρείας. Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται είναι τόσο τακτικοί και προκαθορισμένοι όσο και έκτακτοι, αλλά και έλεγχοι άμεσης επέμβασης μετά από τηλεφωνική κλήση ή λήψη επείγοντος σήματος.

Οι υπηρεσίες των εποχούμενων περιπολιών(patrolling), συντονίζονται από το Κέντρο Ελέγχου και Διαχείρισης Συμβάντων της εταιρείας, το οποίο οργανώνει, επιτηρεί και διασφαλίζει την ομαλή επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού ασφαλείας, των αρμόδιων κατά περίπτωση αρχών και των Υπεύθυνων Ασφαλείας των πελατών μας.

Ολοκληρωμένες Λύσεις Ασφαλειας

 

Kέντρο Ελέγχου και Διαχείρισης Συμβάντων (24/7):

Μετά από τη μελέτη ενός χώρου και την εγκατάσταση του συστήματος ασφαλείας, ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρακολούθηση του, η εύρυθμη  λειτουργία του και ο σωστός χειρισμός του.

Έτσι η EYE Facility Management, έχει επανδρώσει κάτω από συνθήκες ιδιαίτερης ασφάλειας(θωράκιση, κλιματισμό, κύκλωμα τηλεόρασης, αυτονομία ηλεκτρικής ενέργειας, εξαερισμό), έναν πλήρως αυτοματοποιημένο Κεντρικό Σταθμό, εξοπλισμένο με ειδικούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, Micro Real Time και Προγράμματα Ειδικών Λογισμικών Εφαρμογών.

Το Κέντρο Ελέγχου και Διαχείρισης Συμβάντων, λειτουργεί όλο το 24ώρο, όλες τις ημέρες του έτους, για να συντονίζει και να παρακολουθεί το έργο του προσωπικού ασφαλείας και ανάλογα με τις ανάγκες που μπορούν να προκύψουν ή το περιστατικό που ενδέχεται να δημιουργηθεί, έχει τη δυνατότητα να:

 • Κινητοποιεί οποιαδήποτε αρμόδια αρχή χρειαστεί, ανάλογα με το κάθε σήμα συναγερμού που λαμβάνει, ενημερώνοντας παράλληλα τον συνδρομητή όπου και αν αυτός βρίσκεται, πριν και μετά από κάθε διαδικασία.
 • Θέτει σε συναγερμό τα περιπολικά οχήματα του στόλου, της εταιρείας.
 • Ελέγχει τον χειρισμό ON/OFF, στα συστήματα, των οποίων η λειτουργία έχει ανατεθεί σε τρίτους ή υπαλλήλους (καταστήματα, Τράπεζες κ.λπ.), δημιουργώντας μηνιαίες αναφορές και καταγράφοντας τις ημέρες και ώρες χειρισμού τους.
 • Ελέγχει και υλοποιεί μια σειρά από ηλεκτρονικούς μηχανισμούς ασφαλείας εξειδικευμένων συστημάτων σε όλη την Ελλάδα (τηλεχειρισμοί, σήματα επιβεβαίωσης συναγερμού, χώροι βιντεοσκόπησης-C.C.TV).
 • Υποβάλλει γραπτό αντίγραφο των ενεργειών που ακολουθηθήκαν από το Κέντρο (μέσω Η/Υ), σε real time, μετά από σχετική επιθυμία του Συνδρομητή.

Kέντρο Λήψης Σημάτων – (Κ.Λ.Σ.):

Ο σταθμός λήψεως σημάτων της Vigilance Facility Management, είναι μία από τις πιο σύγχρονες και δυναμικές μονάδες στον χώρο της ηλεκτρονικής παρακολούθησης και προστασίας των εγκατεστημένων συστημάτων συναγερμού. Ο κεντρικός σταθμός μας, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα που διαθέτει, αξιοποιεί πλήρως το σύστημα συναγερμού που είναι τοποθετημένο στο χώρο του συνδρομητή.

Τα μηχανήματα του κεντρικού σταθμού υποστηρίζονται και από δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών με ανάλογο ειδικό πρόγραμμα υποστήριξης, που σε συνδυασμό με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει, διεκπεραιώνουν με ταχύτητα και υπευθυνότητα τα σήματα τα οποία λαμβάνει.
Οι τηλεφωνικές γραμμές του σταθμού με τις οποίες είναι συνδεδεμένο το σύστημα συναγερμού του συνδρομητή είναι ψηφιακές και συνοπτικές, μηδενίζοντας έτσι τυχόν πρόβλημα επικοινωνίας και ελαχιστοποιώντας τον χρόνο επικοινωνίας μεταξύ συναγερμού και κέντρου.
Με τη λήψη του σήματος οι έμπειροι χειριστές του Κέντρου Λήψης Σημάτων, προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες, όπως η άμεση ειδοποίηση των αρχών και η ενημέρωση των συνδρομητών.

Συστήματα Ασφαλείας

 

Η εταιρεία μας επενδύει σε νέες τεχνολογίες και εξειδικεύεται στην έρευνα, τον σχεδιασµό και την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας υψηλής τεχνολογίας, αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία της και το έμψυχο δυναμικό που διαθέτει.

Στη σειρά των προϊόντων που προσφέρει συμπεριλαμβάνονται:

 • Κεντρικοί Πίνακες Συναγερμού,
 • Ασύρµατα Συστήµατα,
 • Συστήµατα Πυρασφαλείας,
 • Ηλεκτρονικές Σειρήνες (Απλές και Αυτοτροφοδοτούµενες),
 • Τηλεφωνικοί Επιλογείς,
 • GSM/GPRS Interfaces,
 • Ανιχνευτές Θραύσεως Υαλοπινάκων,
 • Ανιχνευτές Κίνησης (PIR και Μικροκυµατικοί),
 • Κλειστά Κυκλώµατα Τηλεόρασης,
 • Συστήµατα Ψηφιακής Καταγραφής και Μεταφοράς Εικόνας (DVR),
 • Συστήµατα Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control),
 • Συστήµατα Περιµετρικής Προστασίας.

Προγράμματα Ειδικών Λογισμικών Εφαρμογών

PR-GUARD SYSTEM (Professional Guard System):

Το PR-GUARD, είναι ένα online σύστημα παρακολούθησης φύλαξης και περιπολιών, που αναβαθμίζει την αποδοτικότητα των συστημάτων ασφαλείας και παρέχει την αποτελεσματική δυνατότητα βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας.

Το PR-GUARD, ενσωματώνει στην ουσία, όλα τα βασικά χαρακτηριστικά ενός έξυπνου συστήματος παρακολούθησης φυλάκων και περιπολιών:

 

 • Δημιουργία περιοχών και σύνδεση με σημεία ελέγχου (checkpoints).
 • Λήψη SOS ειδοποιήσεων και άμεσες ενέργειες βοηθείας.
 • Ειδοποιήσεις μέσω e-mail για πρόωρους, καθυστερημένους ή χαμένους ελέγχους σημείων.
 • Αποστολή αναφορών συμβάντων στους πελάτες ή στο κέντρο ελέγχου.
 • Έλεγχος περιπολιών απομακρυσμένα και σε πραγματικό χρόνο.
 • Καταγραφή όλων των συμβάντων και των προβλημάτων που ανακύπτουν ανά περιοχή.

Το PR-GUARD ενσωματώνει εξελιγμένες και καινοτόμες εφαρμογές

 

Web Εφαρμογή: H Web εφαρμογή επιτρέπει να προσθέτουμε και να επεξεργαζόμαστε, όλες τις σχετικές πληροφορίες, που αφορούν στους ρόλους των χρηστών-Διαχειριστές,ΥπεύθυνοιΠεριπολιών,Επόπτες,Φύλακες,Πελάτες-του συστήματος, ενώ παράλληλα, έχουμε τον πλήρη έλεγχο σε αναφορές συμβάντων, τοποθεσίες και υποδομές, σημεία ελέγχου, φύλακες και προσωπικό φύλαξης χώρων.

Μοbile Εφαρμογή: Η ολοκλήρωση της περιπολίας και η ενημέρωση του Κέντρου Ελέγχου για κάθε ενέργεια, είναι πλέον εφικτή μέσω του smartphone. Εκτός από την αποστολή απλών συμβάντων, μπορούμε  να ενσωματώσουμε και αρχεία multimedia, όπως: μηνύματα κειμένου, εικόνες που μπορούμε να «τραβήξουμε» κατά τη διάρκεια της περιπολίας, μηνύματα ήχου μέσω ηχογράφησης από το smartphone.Όλα τα παραπάνω μπορούν να «πιστοποιηθούν» με την ενσωμάτωση της υπογραφής,  του κάθε υπευθύνου ανά περιοχή φύλαξης.

MARS – Διαχείριση Φυλάξεων από το κινητό: Χρησιμοποιώντας το M.A.R.S, μπορούμε να λάβουμε real-time αναφορές συμβάντων(χωρίς την ανάγκη να πατήσουμε refresh), ακριβώς τη στιγμή που αυτά λαμβάνουν χώρα. Η εφαρμογή, είναι ένας αποτελεσματικός και άμεσος τρόπος, για να έχουμε πλήρη έλεγχο των δραστηριοτήτων μας, εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο(24/24ωρο) και επτά ημέρες την εβδομάδα(7/7), λαμβάνοντας αναφορές γρήγορα και αποτελεσματικά, για την κατάσταση των φυλάκων και των περιοχών που επιτηρούν.

PTT – Push to Talk: Με την εφαρμογή Push To Talk επιτυγχάνεται επικοινωνία μέσω ασφαλούς και προηγμένης SSL κρυπτογράφησης, η οποία εξασφαλίζει ότι όλες οι επικοινωνίες είναι ασφαλείς. Η επικοινωνία είναι αμφίδρομη με ταυτόχρονη λήψη και αποστολή ηχητικών μηνυμάτων ενώ μιλάνε οι εκάστοτε χρήστες. Παράλληλα η κατάσταση background, τρέχει στο παρασκήνιο αφήνοντας έτσι την ελευθερία στον χρήστη να δουλεύει παράλληλα και με άλλες εφαρμογές ενώ παρέχει τη δυνατότητα ομαδικής συνομιλίας και αυτόματης επανασύνδεσης σε περίπτωση απώλειας σύνδεσης.

Λειτουργία Man Down: Όταν ένας φύλακας χτυπήσει, γλιστρήσει κλπ, εξαιτίας εμποδίου ή κινδύνου, με αποτέλεσμα την πτώση του, μια ειδοποίηση Man Down αποστέλλεται αυτόματα στο Κέντρο Ελέγχου ώστε να ληφθούν άμεσα μέτρα. Η λειτουργία αυτή βασίζεται στη χρήση ενός αισθητήρα, που τοποθετείται στη στολή του φύλακα και στέλνει το σήμα στο κινητό σε περίπτωση πτώσης.

Καταστροφή Δεδομένων & Αρχείων

Ένα καινοτόμο πρόγραμμα διαχείρισης και καταστροφής δεδομένων και αρχείων, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, έρχεται να καλύψει το κενό στην ασφαλή καταστροφή και διαχείριση των ευαίσθητων δεδομένων και αρχείων.

Διασφαλίζουμε την διαγραφή, τον απομαγνητισμό οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου αποθήκευσης δεδομένων, αποκλείοντας την οποιαδήποτε διαρροή ή ανάκτηση των πληροφοριών. Παράλληλα, τα δεδομένα που βρίσκονται σε έντυπη μορφή, με την χρήση ειδικών μηχανημάτων, τεμαχίζονται και καταστρέφονται με τέτοιο τρόπο, που να εμποδίζετε η αναπαραγωγή τους με οποιοδήποτε τρόπο. Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας, με την ολοκλήρωση των εργασιών του,  προχωρά σε έκδοση αναφοράς, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως ημερομηνία καταστροφής, περιγραφή μέσου αποθήκευσης και δεδομένων, μέθοδος καταστροφής που αποδεικνύουν την ασφαλή διαδικασία καταστροφής δεδομένων και αρχείων.

Επικοινωνία

Τηλέφωνα :

210 6121719

Email

info@eyefm.gr

Διεύθυνση

Χατζηαντωνίου 14, Μαρούσι, 15124